اخبار مهم

مقالات

وهابیت در تانزانیا

شرق آفریقا از جمله مناطق مهم قاره آفریقا است که از دهه 1960 م مورد توجه عربستان سعودی قرار ‏گرفت و دولت مردان این کشور در راستای تبلیغ آیین ضاله وهابیت توجه خاصی به این منطقه نشان ‏دادند.