برگزاری هم اندیشی وحدت اسلامی در دانشگاه المصطفی(ص) کنگو

  • کد خبر: 860
  • منبع خبر: خبرگزاری رسمی حوزه

خلاصه هم اندیشی وحدت اسلامی با حضور شماری از اندیشمندان کشور کنگو در دانشگاه المصطفی در این کشور برگزار شد.


نشست هم اندیشی وحدت اسلامی با حضور حسن زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران و شیخ علی معینی رئیس کمیته مسلمانان کنگو و شیخ عبدالله مانگالا مفتی کنگو و ائمه جماعات مساجد شهر کینشاسا در دانشگاه المصطفی در کنگو دموکراتیک برگزار شد.