تاريخچه ورود اسلام به آفريقاى مركزى

  • کد خبر: 2439
  • منبع خبر: کتابخانه دیجیتالی تبیان

خلاصه ترويج اسلام در آفريقاى مركزى به پديده تجارت برده ارتباط دارد.‏


جمهورى آفريقاى مركزى 3 ميليون نفر جمعيت دارد كه حدود 10% آن مسلمان هستند.

اسلام گرائى

ترويج اسلام در آفريقاى مركزى به پديده تجارت برده ارتباط دارد. احتمالاً از قرن هجده بود كه سودانيها به اين سرزمينها به اين ناحيه از آفريقا از جانب شرق هجوم آوردند و اعراب نيز از شمال وارد آن شدند. كمى بعد در قرن نوزده هوساها و فولبه ها كه از شمال كامرون آمده بودند از جانب غرب به آفريقاى مركزى حمله كردند.

سودانيها بيشتر مناطق شمال شرقى كشور را مورد تهاجم قرار دادند و قبايل باندا مستقر كهعليا را از آنجا راندند.

 

منابع و مأخذ

1- گسترش اسلام در غرب آفريقا - مروين هيسكت - ترجمه احمد نمائى- محمد تقى اكبرى

2- مسلمانان آفريقا- ژوزف ام كوك- ترجمه دكتر اسد الله علوى

3- تاريخ آفريقا- بزيل ديو يدسن- ترجمه هرمز رياحى - فرشته مولوى

4- مسائل ژئو پلينگ اسلام، دريا، آفريقا- ايولاكست - ترجمه دكتر عباس آگاهى

5- نگاهى نو به كشورهاى جهان - سازمان گيتاشناسى

6- نشريه مطالعات آفريقا- دوره جديد- شماره اول - وزارت امور خارجه

7- نبرد اسلام در آفريقا - سيد هادى خسرو شاهى