طریقه تیجانیه در ساحل عاج، موریتانی و سیرالئون

  • کد خبر: 2409
  • منبع خبر: کتاب «تصوف در غرب آفریقا»

خلاصه صوفیان ساحل عاج همگی از طریقه تیجانیه بوده و طرق دیگر در این کشور، حضور ‏قابل‌توجهی ندارند. طریقه تیجانیه در موریتانی از جایگاه مهمی برخودار است.‏ طرق صوفیه در سیرالئون، چندان شناخته‌شده نیست.


طریقه تیجانیه در ساحل عاج

می‌توان گفت که اکثریت مسلمانان ساحل عاج که صوفی هستند، همگی از طریقه تیجانیه بوده و طرق دیگر در این کشور، حضور ‏قابل‌توجهی ندارند. شایان ذکر است که شیوخ و علمای تیجانیه در این کشور، چندان معلومات علمی ندارند. از این‌رو تیجانیه در ساحل عاج ‏در برابر حرکت وهابیت، توانایی ایستادگی ندارد. اکثریت تیجانیه در این کشور، از شاخه نیاسیه و عمریه هستند و تاحدودی حموی‌ها هم در ‏پایتخت این کشور حضور دارند.‏

طریقه تیجانیه در موریتانی

کشور موریتانی در زمانی مرکز طریقه قادریه در غرب آفریقا به شمار می‌آمد، و طریقه قادریه از این کشور به دیگر کشورهای غرب ‏قاره آفریقا وارد شد. ولی با روی کار آمدن حکومت‌های اسلامی (مانند حکومت شیخ‌عمر سعید تال)، با گرایش تیجانی و گردن نهادن ‏بسیاری از شیوخ به این طریقت، به مرور زمان طریقه قادریه در بسیاری از مناطق، جای خور را به طریقه تیجانیه داد و در بعضی از ‏کشورها بسیار کم‌رنگ شد. هرچند که در موریتانی هنوز طریقه قادریه دارای جایگاه خاصی است و نسبت به دیگر کشورها هواداران ‏بیشتری دارد، ولی طریقه تیجانیه نیز از جایگاه مهمی برخودار است.‏

طریقه تیجانیه در سیرالئون

طرق صوفیه در این کشور، چندان شناخته‌شده نیست؛ ولی تعدادی از مسلمانان، از پیروان طریقه تیجانیه هستند. تیجانیه در این کشور مثل ‏سایر کشورهای غرب آفریقا نیست که دارای نشاط و برنامه‌های تبلیغی باشد. بسیاری از آنان از پیروان تیجانیه نیاسیه‌اند؛ زیرا شیخ‌ابراهیم ‏نیاس کولاخی و شاگردان او، نقش مهمی در نشر این طریقت در این کشور داشته‌اند. از جهت سطح علمی، شیوخ تیجانیه دارای سطح علمی ‏چندانی نیستند.‏

 

منبع: فصل ششم کتاب تصوف در غرب آفریقا: طریقه تیجانیه، حجت الاسلام و ‏المسلمین سید محمد ‏شاهدی.‏