افزایش روز افزون تعداد شیعیان مراکش

  • کد خبر: 2228
  • منبع خبر: پایگاه بین المللی همکار های خبری شیعه (شفقنا)

خلاصه جمعیت حقوق بشر مراکش در گزارشی از وضعیت حقوقی شیعیان این کشور انتقاد و خواستار اجازه دادن به آنها برای انجام مناسک دینی خود در حسینیه ها شده است.


به نقل از پایگاه اینترنتی «بالعربیه LeSiteinfoL» این مرکز در گزارش خود مربوط به سال ۲۰۱۸ میلادی آورده است: وضعیت شیعیان با وجود اینکه مسلمان هستند، بهتر از وضعیت مسیحیان این کشور نیست. آنها حسینیه ندارند و از هیچ  حقی برای انجام مناسک خود برخوردار نیستند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه اقدامات تحریک آمیز و نفرت آفرین هنوز علیه شیعیان مراکش ادامه دارد، آمده است: وضعیت در مورد شیعیان به حدی رسیده که ورود آنها به پارلمان جرم محسوب می شود. همه این اقدامات تحریک آمیز در چارچوب کمپینی سازماندهی شده تحت شعار «حفظ امنیت معنوی و دینی مراکشی ها» علیه آنچه «خطر تشیع» خوانده می شود، صورت می گیرد.

این مرکز افزود: ترویج گفتمان تحریک نسبت به انزجار و خشونت علیه شیعیان مراکش و نسبت دادن وابستگی مذهبی آنها به ارتباط با ایران خلاف بند ۲۳ قانون اساسی مراکش است.

مرکز مذکور با اشاره به اینکه مقامات مراکش با احتیاط و تردید در قبال شیعیان این کشور رفتار می کنند و آنها را به وفاداری به ایران متهم می کنند، آورده است: علی رغم اینکه آمارهای رسمی درخصوص تعداد حقیقی مراکشی های شیعه شده وجود ندارد، اما گزارش آزادی های دینی صادره از وزارت خارجه آمریکا حاکی است که تعداد آنها رو به ازدیاد است.

مرکز حقوق بشر مراکش خاطرنشان کرد: تعداد شیعیان مراکش براساس گزارشی در سال ۲۰۱۴ میلادی بین ۳۰۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر بود. این در حالی است که این تعداد براساس گزارش سال ۲۰۱۵ به دهها هزار تن افزایش یافت و در سال ۲۰۱۷ نیز تعداد آنها به ۵۰ هزار نفر رسیده است.