سیمای شیعه در نگاه امام صادق علیه السلام

  • کد خبر: 1805
  • منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی شیعیان آفریقا

خلاصه امام صادق(ع) در سفارش های خود به عبدالله بن جندب پس از هشدار شیعیان به دام های شیطان و برشمردن ویژگی های برجسته دوستان حقیقی خود، خصلت های دیگر شیعیان را بیان می کند. خصلت های شیعیان از نگاه امام صادق(ع) عبارت است از:


امام صادق(ع) در سفارش های خود به عبدالله بن جندب پس از هشدار شیعیان به دام های شیطان و برشمردن ویژگی های برجسته دوستان حقیقی خود، خصلت های دیگر شیعیان را بیان می کند. خصلت های شیعیان از نگاه امام صادق(ع) عبارت است از:

 

حسابرسی خود

«حق علی کل مسلم یعرفنا ان یعرف علمه فی کل یوم ولیله علی نفسه فیکون محاسب نفسه فان رای حسنه استزاد منها و ان رای سیئه استغفر منها، لئلایخزی یوم القیمه»; بر هرمسلمانی که مارا می شناسد، سزاوار است که کردارش را در هر شبانه روز بر خودعرضه دارد و به محاسبه آن ها بپردازد، تا اگر کار نیکی در آن هادید، برآن ها بیفزاید و اگر کردار بدی در اعمال خود مشاهده کرد، از آن ها توبه کند، تا دچار ذلت و خواری روز قیامت نگردد.

 

سخاوت

«یابن جندب! ان شیعتنا یعرفون بخصال شتی: بالسخاء و البذل للاخوان»; ای پسر جندب! همانا شیعیان ما به چند خصلت شناخته می شوند: به سخاوت و بخشش به برادران.

 

خواندن پنجاه رکعت نماز و رعایت وقت نماز

«وبان یصلوا الخمسین لیلا و نهارا... و یحافظون علی الزوال»; شیعیان ما در شبانه روز پنجاه رکعت نماز می خوانند و توجه به وقت نماز ظهر (خواندن نماز اول وقت) دارند.

 

دوری از پرخاش و داد و فریاد

«لایهرون هریرالکلب»; شیعیان ما همانند سگ وزوزه نمی کشند.

 

دوری از طمع

«ولایطمعون طمع الغراب»; شیعیان ما همانند کلاغ طماع و حریص نیستند.

 

دوری از دشمنان

«و لایجاورون لنا عدوا و لا یساءلون لنا مبغضاولوماتوا جوعا»; شیعیان ما با دشمنان همسایگی نمی کنند و اگر از گرسنگی بمیرند، چیزی از آن ها نمی خواهند.

 

دقت در خوراک

«شیعتنا لایاءکلون الجری... و لا یشربون مسکرا»; شیعیان ما مارماهی نمی خورند... و شراب نمی نوشند.

 

منبع حدیث: تحف العقول، النص، ص: 301.